RỐI LOẠN ĂN UỐNG (EATING DISORDERS)


Năm 2012, Lady Gaga tiết lộ trên trang Little Monster của mình rằng cô đã đấu tranh với chứng chán ăn tâm thần và chứng cuồng ăn-đào thải tâm thần từ năm 15 tuổi. Cô đăng chu kỳ tăng – giảm cân và chia sẻ những bức ảnh của mình. Quỹ “Born This Way” của […]

RỐI LOẠN ĂN UỐNG (EATING DISORDERS) — Câu lạc bộ Sinh viên Tâm Lý

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s