Nhạc không lời sâu lắng


Thực Hiện : K-ICM Nguyễn Bảo Khánh

Nghe bản nhạc đầu tiên “Gặp mẹ trong mơ” hay quá. Các bài còn lại cũng rất hay, các bạn nghe thử nha .

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s