“NGỘ ĐỘC” DOPAMINE – DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU?


Cô gái lạnh lùng đã viết bài “Tình yêu hóa chất” cách đây nhiều tháng (http://bit.ly/2EE5j3g), hôm nay, một chiều Chủ Nhật Sài Gòn chuyển mưa đen kín trời, replay như điên một bài tình ca và lọc cọc bàn phím viết thêm một bài dành riêng cho những kẻ đáng thương đang bắt đầu […]

“NGỘ ĐỘC” DOPAMINE – DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU? — Tâm Lý Học Tích Cực

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s