Mặt tối của Hạnh Phúc: Tại sao quá nhiều điều tốt có thể trở thành không tốt


Bạn hẳn đã quen thuộc với câu nói “cái gì quá cũng không tốt”. Tất cả chúng ta có thể đều chiêm nghiệm điều này tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống, trong hầu hết mọi việc, như chuyện ăn uống, tiền bạc, giải trí hoặc công việc. Tiến sĩ Robinson (2018) đã […]

Mặt tối của Hạnh Phúc: Tại sao quá nhiều điều tốt có thể trở thành không tốt — Tâm Lý Học Tích Cực

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s