Bạn hẳn đã quen thuộc với câu nói “cái gì quá cũng không tốt”. Tất cả chúng ta có thể đều chiêm nghiệm điều này tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống, trong hầu hết mọi việc, như chuyện ăn uống, tiền bạc, giải trí hoặc công việc. Tiến sĩ Robinson (2018) đã […]

Mặt tối của Hạnh Phúc: Tại sao quá nhiều điều tốt có thể trở thành không tốt — Tâm Lý Học Tích Cực