DẠY TRẺ BIẾT TRAO ĐI NHỮNG ĐIỀU TỬ TẾ


Daniel Goleman đã từng nói “những tín hiệu không lời mà chúng ta gởi cho nhau, còn quan trọng hơn những gì mà chúng ta nói”. Trong cuộc sống, ta dễ dàng nhận ra điều đó, những cái gật đầu, một ánh nhìn cảm thông, một cái siết tay, vỗ vai, nhiều khi có tác […]

DẠY TRẺ BIẾT TRAO ĐI NHỮNG ĐIỀU TỬ TẾ :) — Tâm Lý Học Tích Cực

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s