ÁM SỢ LÀ GÌ?


Ám sợ (phobia, số nhiều: phobias) là một loại rối loạn lo âu (anxiety disorder) làm cho chủ thể có những nỗi sợ thái quá, vô lý về một tình huống, sinh vật, đồ vật hoặc nơi chốn. Khi một người mắc chứng ám sợ, người đó thường thay đổi lối sống của […]

ÁM SỢ LÀ GÌ? — Câu lạc bộ Sinh viên Tâm Lý

One thought on “ÁM SỢ LÀ GÌ?

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s