Three of Apple and Google’s former star chip designers launch NUVIA with $53M in series A funding — Startups


Silicon is apparently the new gold these days, or so VCs hope. What was once a no-go zone for venture investors, who feared the long development lead times and high technical risk required for new entrants in the semiconductor field, has now turned into one of the hottest investment areas for enterprise and data VCs.…Three of … Continue reading Three of Apple and Google’s former star chip designers launch NUVIA with $53M in series A funding — Startups

Đàn ông và Phụ nữ: Không có sự khác biệt gì cả


Những nghiên cứu cho thấy giới tính của một người có rất ít hoặc không có liên quan gì đến tính cách, nhận thức và khả năng lãnh đạo cả. Sự thật về sự “khác biệt” giới tính: Sự khác biệt về giới tính giữa sao Hỏa và sao Kim có vẻ như chỉ là […]Đàn … Continue reading Đàn ông và Phụ nữ: Không có sự khác biệt gì cả

Bài viết dành cho: Những người phụ nữ tài hoa, nhạy cảm và cá tính


Những người phụ nữ tài hoa, nhạy cảm và cá tính: điều gì đang cản trở bạn? Lời ngỏ từ Twinkly Tus: Tôi có một cô bạn đa tài mà có một cái gì đó từ cô ấy cứ làm tôi suy nghĩ. Khi nhận được lời khen ngợi từ người khác, thay vì vui … Continue reading Bài viết dành cho: Những người phụ nữ tài hoa, nhạy cảm và cá tính

“Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân”


Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.