Nhà tù Hỏa Lò – nơi John McCain bị giam hơn 5 năm ở Hà Nội


Khu di tích lưu giữ nhiều hiện vật, hình ảnh của thượng nghị sĩ Mỹ trong thời gian ông bị giam tại đây từ năm 1967 tới năm 1973.

Nhà tù Hỏa Lò – nơi John McCain bị giam hơn 5 năm ở Hà Nội — Ảnh 360

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s