Nắm bắt chất lượng ánh sáng


Chất lượng ánh sáng cũng quan trọng như lượng ánh sáng được sử dụng. Vậy chất lượng ánh sáng là gì? Ánh sáng là yếu tố then chốt để làm nổi bật chủ thể, phác họa không gian, gợi tả tâm trạng và có thể tạo cảm giác rằng chủ thể xuất hiện trong không gian ba chiều.

Nắm bắt chất lượng ánh sáng — Ảnh 360

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s