Bóng đổ – Người bạn thân thiết của mọi nhiếp ảnh gia


Ánh sáng có thể giúp biến một chủ thể bình thường trở nên thú vị hơn bằng cách tái hiện tâm trạng. Bóng cũng giúp nhấn mạnh những điểm đặc trưng của chủ thể để mang đến một diện mạo ba chiều.

Bóng đổ – Người bạn thân thiết của mọi nhiếp ảnh gia — Ảnh 360

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s