Đi dạo vịnh Marina buổi chiều nắng đẹp


Còn gì vui bằng đi dạo biển, uống cafe nhìn ra xa xa ngoài kia, nghe tiếng nước biển,tiếng gió thổi nhẹ nhẹ , tiếng nhạc bolero du dương ….

nguoidentubinhduong.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s