Phim ảnh đã thực sự thương mại hóa kể từ khi George Eastman phát minh ra phim cho máy ảnh năm 1885 và chiếc máy ảnh đầu tiên mang tên “Kodak” đã được bán ra năm 1888. Cũng giống như những phát minh công nghệ khác thời kỳ khởi nguyên, mọi thứ đều rất đắt […]

[Chép lại] Những bức tranh về Sài Gòn–Gia Định thời Pháp thuộc còn giữ lại qua… tranh — TheSAIGON8