[Chép lại] Những bức tranh về Sài Gòn–Gia Định thời Pháp thuộc còn giữ lại qua… tranh


Phim ảnh đã thực sự thương mại hóa kể từ khi George Eastman phát minh ra phim cho máy ảnh năm 1885 và chiếc máy ảnh đầu tiên mang tên “Kodak” đã được bán ra năm 1888. Cũng giống như những phát minh công nghệ khác thời kỳ khởi nguyên, mọi thứ đều rất đắt […]

[Chép lại] Những bức tranh về Sài Gòn–Gia Định thời Pháp thuộc còn giữ lại qua… tranh — TheSAIGON8

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s