Buổi sáng ở quê


Trước nhà là cánh đồng xanh mát, dạo một vòng ra bờ kinh bắt cua … Quê hương là nơi chứa nhiều kỉ niệm mà khi lớn lên phải đi xa ít về . Đăng lên blog để lâu lâu xem lại đỡ nhớ quê vậy.

nguoidentubinhduong.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s