Bạn đang bâng khâng không biết gì về thiết kế một trang web, tất cả rất đơn giản và miễn phí. Từ một trang web đơn thuần, các công cụ đi kèm sẽ hỗ trợ bạn thành lập một startup đầu tiên để quảng bá trang web của bạn, sử dụng trang này để bán hàng và hơn nữa còn SEO cho trang của bạn.

Đơn giản đầu tiên là tạo trang web tại đây :

Bước 1: Click vào đây để bắt đầu trang web đầu tiên của bạn

Bước 2: Cài công cụ Jetpack để bắt đầu tăng khả năng trang web bạn được tìm kiếm trên google, và tối ưu hóa trang bạn tự động, công cụ này khá mạnh nó giúp bạn bảo mật một cách tự động,ngăn chặn spam, thất thoát dữ liệu và tối ưu hóa băng thông rất tốt , chỉ cần đăng ký tại đây để kích hoạt.

Bước 3: sau khi đã thực hiện các bước trên, nếu bạn cần một công cụ quản lý các công việc bán hàng, hãy tìm hiểu thêm tại đây và đăng ký sử dụng công cụ này:

WordPress.com Jetpack WooCommerce