Cha Mẹ


Mẹ bảo con là : – Người mẹ thương nhất là con, nhưng chưa chắc sau này người con thương nhất là mẹ…

Con hỏi : – Sao vậy mẹ?

Mẹ cười : – Vì sau này, người con yêu thương nhất chính là con của con.

Tình yêu của những bậc làm cha làm mẹ luôn là Vĩ Đại nhất.

One thought on “Cha Mẹ

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s