Mẹ bảo con là : – Người mẹ thương nhất là con, nhưng chưa chắc sau này người con thương nhất là mẹ…

Con hỏi : – Sao vậy mẹ?

Mẹ cười : – Vì sau này, người con yêu thương nhất chính là con của con.

Tình yêu của những bậc làm cha làm mẹ luôn là Vĩ Đại nhất.