Google .new domain lets you quickly create Calendar events, Spotify lists


Google .new domain lets you quickly create Calendar events, Spotify lists — Read on http://www.slashgear.com/google-new-domain-lets-you-quickly-create-calendar-events-spotify-lists-29597797/

Scientists find a simple way to get kids to eat more vegetables


Scientists find a simple way to get kids to eat more vegetables — Read on http://www.slashgear.com/scientists-find-a-simple-way-to-get-kids-to-eat-more-vegetables-09590910/

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký


“Hỡi ơi ! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng: ngày hí húi đào bới đất làm tổ, đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa dông dài. Tôi … Continue reading Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Running visual quality inspection at the edge with Google Cloud and Apache NiFi & MiNiFi


On the 23rd of October 2019, I gave a talk at the Apache Con in Berlin about running visual quality inspection at the edge. This is the story describing the talk and helping you use both Google Cloud and Apache NiFi & MiNiFi to continuously run updated TensorFlow models at the edge. Context Picture this: […]Running … Continue reading Running visual quality inspection at the edge with Google Cloud and Apache NiFi & MiNiFi