ROI LÀ GÌ? CÁCH TÍNH ROI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ


Vinh Nguyen's house

► ROI là gì?

ROI (Return On Investment) là chỉ số tỷ suất hoàn vốn trong hoạt động kinh doanh. Việc xác định chỉ số này nhằm mục đích dự đoán – đo lường hiệu quả đồng vốn đầu tư.

► Cách tính ROI trong kinh doanh dịch vụ lưu trú

– Công thức tính tỷ suất hoàn vốn ROI

ROI là gì

Công thức tính tỷ suất hoàn vốn trên áp dụng cho bất kỳ loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú nào: khách sạn, resort, homestay… hay với Airbnb. Trong trường hợp chi quá nhiều, trong khi doanh thu không đủ bù chi, khiến lợi nhuận âm – thì ROI cũng sẽ âm.

Hiểu một cách cụ thể, nếu chỉ số ROI là 15% thì với 100 đồng vốn bỏ ra, mang lại cho bạn thêm 15 đồng; nhưng nếu ROI – 15%, khi đó với 100 đồng…

View original post 877 more words

I’d love to hear any tips you’re willing to share in the comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.