Hướng nội – hướng ngoại ? Bạn hướng nào ?


Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại ? Câu trả lời là bạn có cả hai tính chất trên.

Khi tôi và nhiều người dành hàng giờ chạy bộ, tập trung vào hơi thở, quãng đường và những suy nghĩ trong đầu thì lúc đó chúng tôi là người hướng nội sâu sắc – nhưng khi đăng tấm hình này lên mạng xã hội, blog thì chúng tôi lại thành người hướng ngoại … Một chút vui cho ngày mới !

Nguoidentubinhduong.

I’d love to hear any tips you’re willing to share in the comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.