Việc sáng tạo nội dung – Content creator


Việc sáng tạo nội dung – Content Creator
— Read on tientrandotblog.wordpress.com/2019/05/20/viec-sang-tao-noi-dung-content-creator/

Cách đọc thông tin trên gói cà phê


Cách đọc thông tin trên gói cà phê
— Read on seedtomysoul.com/2019/08/28/cach-doc-thong-tin-tren-goi-ca-phe/

Thiên lệch nhận thức muộn (Hindsight Bias) là gì?


Thiên lệch nhận thức muộn (Hindsight Bias) là gì?
— Read on trangtamly.blog/2019/06/27/thien-lech-nhan-thuc-muon-hindsight-bias-la-gi/

Five Content Tweaks for a Fresh Start in 2019


Five Content Tweaks for a Fresh Start in 2019
— Read on discover.wordpress.com/2019/01/07/content-tweaks-2019/

Sweatcoin: Ứng dụng trả tiền khi người dùng… đổ mồ hôi.


Sweatcoin: Ứng dụng trả tiền khi người dùng… đổ mồ hôi.
— Read on tapchitienao.com/sweatcoin-ung-dung-tra-tien-khi-nguoi-dung-do-mo-hoi.html

PinePhone Linux phone prototypes to ship to developers this month


PinePhone Linux phone prototypes to ship to developers this month
— Read on www.slashgear.com/pinephone-linux-phone-prototypes-to-ship-to-developers-this-month-06590334/

Qualcomm expands its 5G strategy at IFA 2019


Qualcomm expands its 5G strategy at IFA 2019
— Read on www.slashgear.com/qualcomm-expands-its-5g-strategy-at-ifa-2019-06590217/