Theo dấu chân những đồ nhựa từ khi sản xuất đến lúc kết thúc vòng đời trên biển, đất liền và trong bụng con người.

Theo TEDEd – http://khoahocphattrien.vn

https://www.ted.com

https://nguoidentubinhduong.blogspot.com/p/hanh-trinh-cua-rac-thai-nhua.html