Sơ lược về trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) — Exploring Psychology – Khám Phá Tâm Lý Học


Khả năng thể hiện, kiểm soát cảm xúc của mình là điều cực kỳ quan trọng, và khả năng hiểu, phiên giải và phản hồi lại các cảm xúc của người khác cũng vậy. Thử tưởng tượng một thế giế nơi bạn không thể hiểu được cảm giác buồn bã của bạn bè hay cảm […]

Sơ lược về trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) — Exploring Psychology – Khám Phá Tâm Lý Học

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s