Best Gmail Backup Solution for Windows / Mac OS – Upcoming Year 2019 — HowTechGeek


In the today’s era of technology, there a number of email applications. No doubt, there offer some of the unique features to its users. But, there are a number of instances when a user is not contented with the services it provides. At that time, switching to Gmail proves to be a useful option. The […] … Continue reading Best Gmail Backup Solution for Windows / Mac OS – Upcoming Year 2019 — HowTechGeek

“Nghỉ hưu” năm 30 tuổi với tài sản triệu đô để rồi nhận ra rằng tiền bạc không phải là hạnh phúc


Tôi "Nghỉ hưu" năm 30 tuổi với tài sản triệu đô để rồi nhận ra rằng tiền bạc không phải là hạnh phúc.  Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con người luôn không cảm thấy hạnh phúc. *Chia sẻ của Grant Sabatier trên Millennial Money   Từ khi rời khỏi thương trường 8 tháng … Continue reading “Nghỉ hưu” năm 30 tuổi với tài sản triệu đô để rồi nhận ra rằng tiền bạc không phải là hạnh phúc

Khủng hoảng tuổi 35 – Thất nghiệp – Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc được tuyển chọn.


Thất nghiệp tuổi 35: Muốn ổn định sớm, sợ thay đổi nên dễ bị sa thải, từ 'manager' thành cấp dưới, nhận lương sinh viên! Qua rồi cái thời làm một công việc ổn định từ đầu tới cuối đời, qua rồi cái thời vào biên chế nhà nước hay công ty là "kê cao … Continue reading Khủng hoảng tuổi 35 – Thất nghiệp – Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc được tuyển chọn.