Từ khi người Pháp đặt chân tới Việt Nam 1884 đến khi ra đi 1954. Ở Việt Nam họ đả xây :

– Dinh Toàn Quyền Bắc Kỳ
– Dinh Toàn Quyền Trung Kỳ
– Dinh Toàn Quyền Nam Kỳ
– Dinh thống đốc Đà Lạt
– Dinh thống đốc Buôn Ma Thuột

Französisch-Indochina (französisch Indochine française, vietnamesisch Đông Dương thuộc Pháp, Khmer  សហភាពឥណ្ឌូចិន) war bis 1954 der Name der französischen Kolonialgebiete in Indochina auf dem Gebiet des heutigen Laos, Kambodscha und Vietnam.

Der offizielle Name der Kolonie lautete Union Indochinoise („Indochinesische Union“, vietnam. Liên bang Đông Dương). Sie wurde 1887 gegründet und vereinte die drei vietnamesischen Landesteile Cochinchina, Annam und Tongking, das Königreich Khmer und ab 1893 auch Laos.

An der Spitze der Verwaltung stand ein Generalgouverneur mit Sitz in Hanoi, dem der Gouverneur von Cochinchina sowie die Oberresidenten von Tongkin, Laos, Annam und Kambodscha unterstanden. [1]

Folgende Palace wurde in Vietnam gebaut , sie dienen als Arbeitsplatz und Wohnort der Gouverneur :

  • Dinh Toàn Quyền Bắc Kỳ : Le Palais du Résident Supérieur Tonkin
  •  Dinh Toàn Quyền Trung Kỳ : Le Palais du Résident Supérieur Anam
  • Dinh Toàn Quyền Nam Kỳ : Le Palais du Gouverneur Général de l’ Indochine
  • Dinh thống đốc Đà Lạt : Resident du Gouverneur Da Lat
  • Dinh thống đốc Buôn Ma Thuột : Resident du Gouverneur Buon Ma Thuot

Einer meiner Träume ist es, diese Paläste zu besuchen und übernachten. Während meine Reise nach Vietnam 2014 und 2015 habe ich  in Palais du Gouverneur Général de l’ Indochine 3 Nächte übernachtet und Resident  du Gouverneur Da Lat, Resident du Gouverneur Buon Ma Thuot besucht.

Carte de Vietnam
Carte de Vietnam

Một trong những ước mơ của tôi là được tham quan và ngủ đêm trong những Dinh nầy. Năm 2014 và 2015 tôi đả ngủ 3 đêm trong dinh Độc Lập và tham quan dinh Thống Đốc Buôn Ma Thuột , dinh Thống Đốc Đà Lạt .

Un de mes rêves est visiter des palais et passer la nuit
One of my dreams is to visit these palaces and to spend the night

Pháp thuộc là một giai đoạn của lịch sử Việt Nam, bắt đầu từ năm 1884 đến 1945. Đây là thời kỳ Việt Nam, cùng với Lào và Campuchia thuộc Đông Dương, trở thành thuộc địa của Pháp. Liên bang Đông Dương (tiếng Pháp: Union Indochinoise), đôi khi gọi là Đông Dương thuộc Pháp (tiếng Pháp: Indochine française) hoặc Đông Pháp là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp nằm ở khu vực Đông Nam Á.

Indochine_1905
L’Indochine française (Đông Dương thuộc Pháp ) est une partie de l’ancien empire colonial français, création de l’administration coloniale, regroupant plusieurs territoires aux statuts officiels différents : les protectorats du Tonkin et de l’Annam et la colonie de Cochinchine, regroupés à partir de 1949 au sein de l’État du Viêt Nam (territoire identique à celui de l’actuelle République socialiste du Viêt Nam) ; le protectorat français du Laos ; le protectorat français du Cambodge ; et le comptoir du Kouang-Tchéou-Wan, actuelle Péninsule de Leizhou, dans la province du Guangdong, en Chine. ( Wikipedia )
Francouzská_Indočína
French Indochina ( Indochine française; Vietnamese: Đông Dương thuộc Pháp, pronounced ), officially known as the Indochinese Federation ( Fédération indochinoise) since 1947, was a federation of colonies belonging to the French colonial empire in southeast Asia. A federation of the three Vietnamese regions, Tonkin (North), Annam (Central), and Cochinchina (South), as well as Cambodia, was formed in 1887. Laos was added in 1893 and Kouang-Tchéou-Wan (Guangzhouwan) in 1900. The capital was moved from Saigon (in Cochinchina) to Hanoi (Tonkin) in 1902 and again to Da Lat (Annam) in 1939 until 1945, when it moved back to Hanoi. ( Wikipedia )
Flag_of_Colonial_Annam.svg
Drapeau Union Indochinoise

Liên bang này bao gồm sáu xứ: Nam Kỳ (Cochinchine) (chiếm của Đại Nam năm 1862 (3 tỉnh miền Đông cùng với Côn Đảo) và (3 tỉnh miền Tây, đảo Phú Quốc và các đảo trong vịnh Thái Lan) năm 1867), Bắc Kỳ (Tonkin) (chiếm của Đại Nam năm 1883-1884 (phần lớn phía Đông) và vùng Tây Bắc năm 1885-1888), Trung Kỳ (Annam) (lấy từ Đại Nam năm 1883-1884), Lào (Laos) (vùng bảo hộ và vùng lấy từ Đại Nam vào năm 1888-1893, vùng lấy từ Thái Lan năm 1904), Campuchia (Cambodge) (vùng bảo hộ từ năm 1863-1867 và vùng lấy lại từ Thái Lan năm 1904-1907), và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan, lấy làm nhượng địa từ Trung Hoa năm 1898).

Französisch-Indochina (Indochine française, Đông Dương thuộc Pháp ) war bis 1954 der Name der französischen Kolonialgebite  in Indochina auf dem Gebiet des heutigen Laos, Kambodscha und Vietnam 

Der offizielle Name der Kolonie lautete Union Indochinoise („Indochinesische Union“, Liên bang Đông Dương). Sie wurde 1887 gegründet und vereinte die drei vietnamesischen Landesteile Cochinchin, Annam und Tonkin,  das Königreich Khmer  und ab 1893 auch Laos.

An der Spitze der Verwaltung stand ein Generalgouverneur mit Sitz in Hanoi,  dem der Gouverneur von Cochinchin sowie die Oberresidenten von Tonkin, Laos, Annam und Kambodscha unterstanden. ( Wikipedia )

Prise_de_Son_Tay
campagne du Son Tay

737_001Các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tiếp nối nhà Nguyễn của Việt Nam, Pháp thực sự kiểm soát năm 1920 và tuyên bố chủ quyền năm 1921. Về mặt địa lý, tên gọi Đông Dương còn có thể bao gồm cả Thái Lan, Miến Điện và bán đảo Mã Lai.
French_Indochina_c._1930
Liên bang Đông Dương được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1887; Lào gia nhập vào năm 1893 và thêm Quảng Châu Loan năm 1900. Liên bang Đông Dương tồn tại cho đến năm 1954, lúc đầu thủ phủ đặt tại Sài Gòn (1887-1901) sau chuyển ra Hà Nội (1902-54). Đứng đầu liên bang là một Toàn quyền (Gouverneur Général de l’Indochine française từ 1887 đến 1945) hay một Cao ủy (từ 1945 đến 1954) của chính phủ nước bảo hộ Pháp.
182_001
219_001Liên bang Đông Dương bị Nhật Bản lật đổ vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Tuy nhiên, quân Nhật lại thua quân Đồng Minh và liên bang này chỉ thực sự tan rã sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ và Hiệp ước Genève được ký kết năm 1954.
Henri_Oger's_book_1

Billet_de_banque_indochine
[1]

Dinh Toàn Quyền Nam Kỳ

Le Palais du Gouverneur Général de l‘ Indochine

Der Wiedervereinigungspalast (vietnamesisch Hội trường Thống Nhất), 1955 bis 1975 Unabhängigkeitspalast (vietnamesisch Dinh Độc Lập), ist ein Wahrzeichen in Ho-Chi-Minh-Stadt im Staat Vietnam. Das Gebäude wurde auf dem Platz des früheren Norodom-Palastes erbaut. Konzipiert durch den Architekten Ngo Viet Thu stellte es die Residenz und den Arbeitsplatz des Präsidenten von Südvietnam während des Vietnamkrieges dar. [1]

Independence Palace (Dinh Độc Lập), also known as Reunification Palace (Vietnamese: Dinh Thống Nhất), built on the site of the former Norodom Palace, is a landmark in Ho Chi Minh City, Vietnam. It was designed by architect Ngô Viết Thụ and was the home and workplace of the President of South Vietnam during the Vietnam War. [1]

photo20
045_001
dinh doc lap
356_001

Dinh Độc Lập ( sau năm 1975 được gọi là Dinh Thống Nhất, tôi ngủ trong dinh thống nhất  2 đêm  ). Năm 1867 sau khi chiếm xong lục tỉnh Nam Kỳ. Ngày 23 tháng 2 năm 1868, Thống đốc Nam Kỳ Lagrandière khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn thay cho dinh cũ được dựng bằng gỗ vào năm 1863. Dinh mới được xây dựng theo đồ án do kiến trúc sư Hermite phác thảo.dinh doc lap 1Dinh Thống đốc Nam Kỳ được xây cất trên một diện tích 12 ha được đặt tên là dinh Norodom và đại lộ trước dinh cũng được gọi là đại lộ Norodom ( đường Thống Nhất , sau năm 1975 gọi là đại lộ Lê Duẩn ) lấy theo tên của Quốc vương Campuchia. Từ 1871 đến 1887, dinh được dành cho Thống đốc Nam kỳ (Gouverneur de la Cochinchine) nên gọi là dinh Thống đốc. Từ 1887 đến 1945, các Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur-général de l’Indochine Française) đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc nên dinh gọi là dinh Toàn quyền.dinh doc lap 2Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Dinh Norodom trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Năm 1954 sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1954 Dinh Norodom được bàn giao giữa đại diện Pháp, tướng 5 sao Paul Ely, và đại diện Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ông đổi tên dinh này thành Dinh Độc Lập. Từ đó Dinh Độc Lập trở thành nơi đại diện cho chính quyền cũng như nơi ở của tổng thống và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị.dlNgày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc, lái 2 máy bay AD-6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Ông Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh Độc Lập mới được khởi công xây dựng ngày 1 tháng 7 năm 1962. Trong thời gian xây dựng, ông Ngô Đình Diệm tạm thời chuyển sang sống tại Dinh Gia Long.dinh gia longNgày khánh thành dinh, 31 tháng 10 năm 1966, người chủ tọa buổi lễ là ông Nguyễn Văn Thiệu. Dinh Độc Lập mới xây trở thành nơi ở và làm việc của tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Ông Nguyễn Văn Thiệu sống ở dinh này từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Dinh Độc Lập đuợc đổi tên là Hội trường Thống Nhất. Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà Dinh Độc Lập còn thể hiện nét kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thời kì những thập niên 60.dinh doc lap 4oriDinh được xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của Dinh được trang trí theo phong cách khác nhau . Sáng thức dậy , ngoài tiếng chim hót líu lo , không nghe một tiếng động nào khác , mắc dầu ngoài đường xe cộ chạy tấp nập .tnn4tnn9tnn8tnn7tnn5tn4tn5tnn1tnn2Tôi đi ra sân trước , không một bóng người , cửa vào còn đóng kín , bồn phung nước chưa hoạt động .tnn2co2co4tnn3Tôi bước lên thềm , đi tham quannn1nn3nn2nn6nn7nn4nn5kl2kl1note1note2note4nc1nc2note3an1an2phòng tiếp khách trong nướckh3kh2kh1kt1kt3kt5hl2phòng tiếp khách ngoài nướcbn1bn2bn3bn4bn5nck1mck2nck3nkc4nck5nvtqt1qt2qt3qt4tt1tt2tt4tt5tt6tt7tt8tt9nhitt7lv1lv2lv3lv4lv5lv6thư việntv5tv1tv2tv3tv7tv6tp1tp2tp3tp4tp5tp6tp7gt0gt6gt7gt1gt4gt3gt2gt5uz1uz2uz3uz4hf1m1m2m3df1df2df3jkan1an2be1be2be3be4tb1tb2lkbuồi chiều tôi lên bát giác đài uống trà . Ngày xưa bát giác đài là nơi mổi buổi chiều quan toàn quyền ngồi nghe nhạc . Nhìn qua hàng rào tôi thấy trường Collège Chasseloup-Laubat , bây giờ gọi là trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đônbg2bg1bg3bg4lequydondbace
d3
d1
d2
d4
d5
d6

Dinh Thống đốc Nam Kỳ

DSC02075
Januar 2015

Dinh Thống đốc Nam Kỳ xây năm 1930, bây giờ là Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 4 đường Trần Hưng Đạo.

Resident du Gouverneur Da Lat ist heute Rathaus Provinz Lam Dong

DSC02081
DSC02091

Dinh thống đốc Buôn Ma Thuột

Resident du Gouverneur Buon Ma Thuot ist bei drohende Absturz,ist nicht bewohnbar

bd1
bd2
bd3
bd4
bd5
bd9
bd10
bd11
bd12

Dinh Toàn Quyền Trung Kỳ

Le Palais du Résident Supérieur Anam

photo19

Dinh Toàn Quyền Bắc Kỳ

Le Palais du Résident Supérieur Tonkin

photo18

preview_img_05740
copyright NTD , octobre 2014
preview_img_05770
Copyright NTD, octobre 2014

GERMANY, SEPTEMBER 2015 . COPYRIGHT T. DO KHAC . ALLRIGHTS RESERVED

Indochine Palace – Memories of travels©. © T. Do Khac . Allrights reserved . Version 1.0

All pictures belong to my personal photo gallery. I used Fuji Fine Pix S9600 , Sony Nex -7 , Olympus E 510 and Nokia Lumia 1020
The postcards are from my collection

________________________________________________________________________

Note

Literatur:

[1] Wikipedia

 

 

Tham khảo bài viết từ blog của tác giả , do yếu tố khách quan tôi ghi lại bài viết của tác giả không chỉnh sửa lại, nếu có sai sót xin thông cảm , về thông tin và tư liệu lịch sử …cũng như hình ảnh trong bài nếu bạn đọc cần phản hồi về nội bài viết xin liên hệ tác giả theo địa chỉ bên dưới. 

https://pierredeloubresse.wordpress.com/2014/12/16/indochine-palace-ky-uc-du-lich/