Danh sách 82 phần mềm tự do nguồn mở sử dụng trong giáo dục đạo nước nước Anh


opensource

Bản cập nhật ngày 03/01/2014: http://oss-watch.ac.uk/resources/ossoptionseducation

  1. E-Learning: Moodle, Sakai CLE, Apereo OAE, Canvas, Gibbon.

2. Chụp bài giảng/Podcast: OpenCast Matterhorn, CamStudio, Audacity.

3. Giảng trực tuyến/Webinar/dự ở xa: OpenMeetings, BigBlueButton.

4. Dòng Video: MediaGoblin, Plumi, Kaltura.

5. Tạo nội dung tương tác: Xerte.

6. Tác giả sách điện tử: Apache OpenOffice, LibreOffice, NeoOffice, Sigil, TeX và các tùy biến.

7. Quản lý sách điện tử: Calibre.

8. Tác giả cộng tác: Etherpad, Gobby, Owncloud Documents.

9. Đánh giá cao cấp: Rogō (trước kia là TouchStone).

10. Hồ sơ điện tử: Mahara.

11. Phần mềm bảng trắng tương tác: OpenSankoré.

12. Quản lý lớp học: iTALC.

13. Hệ thống thư viện tích hợp: Koha, LibLime Koha, OpenBiblio.

14. Đọc danh sách: LORLS.

15. Quản lý bộ sưu tập số: Islandora.

16. Ứng dụng di động cho sinh viên: Molly.

17. Kiến trúc chuyên nghiệp: Archi.

18. Hệ thống thông tin quản lý/Hồ sơ sinh viên: A1 Academia, SchoolTool, OpenStudent.

19. Công cụ âm nhạc: Audacity, Ardour, Rosegarden, Hydrogen, MuseScore, Gregorio, Ubuntu Studio, 64 Studio, Musix.

20. Sản xuất phim/truyền thông: KDEnlive, PiTiVi, Blender, Avidemux, OpenShot, Cinerella-cv.

21. Sân khấu/Kịch: Q Light Controller, Soundboard, Celtx, Fountain.

22. Nghệ thuật/Nhiếp ảnh: The GIMP, Darktable, UFRaw, Inkscape.

23. Thiết kế và công nghệ: Scribus, Blender, QCAD, LibreCAD, FreeCAD.

24. Điện toán: Eclipse, NetBeans, MonoDevelop, Scratch, Ruby, Python, PHP, Lazarus.

25. Tâm lý học: PsyScope, PEBL.

26. Các chủ đề về địa lý: gvSIG Educa, GRASS GIS, JUMP GIS.

27. Thiết kế kỹ thuật: Open Circuit Design.

28. Nghiên cứu tín ngưỡng: The SWORD Project, Zekr Qur’an.

29. Thống kê toán học: R Commander, SageMath (http://oss.ly/5b, http://oss.ly/5c, http://oss.ly/5d).

Blogger: Lê Trung Nghĩa