Vịnh Xuân Quyền


kungfu-ly-tieu-long4

Lý Tiểu Long với Vĩnh Xuân Quyền

“…Tôi luyện tập đã nhiều năm môn Vĩnh Xuân, một môn phái của tự nhiên và lẽ phải. Tôi cảm thấy trình độ của tôi ngày một tiến triển. Tôi không còn cảm thấy tính hiếu thắng theo thói quen muốn đối chiến với kẻ khác nữa. Sự tập trung tinh thần của tôi không còn bị xáo trộn vì sự có mặt của kẻ thù…”
Trích lời Lý Tiểu Long
trong cuốn Kungfu Trung Hoa…, STVT số 54, tr. 8
Cả hai võ phái Vĩnh Xuân và Triệt Quyền Đạo đều có tư thế cao, đa dụng thủ pháp, dùng đôi tay phong tỏa kỹ thuật của đối phương và tấn công theo đường thẳng. Trong Vĩnh Xuân cũng không sử dụng bước di chuyển rộng, không đá xoay người mà luôn áp sát đối phương với cự ly ngắn, tấn công bằng đòn thẳng đồng thời với đòn tấn công của đối phương. Những điều này chính là tư tưởng trong tên gọi võ phái của Lý.
Trích bài Triệt Quyền đạo trong điện ảnh của Lý Tiểu Long
STVT, số 54, tr. 15.

Theo Diệp Chuẩn và báo Réel Kung Fu tháng 9/1976, vào năm 1965 Lý Tiểu Long có về Hongkong xin Diệp Vấn dạy phần cuối bài Mộc Nhân Thung mà Lý không có dịp học trước khi đi Mỹ. Lý còn xin quay phim Diệp Vấn đánh bài Tiểu Niệm Đầu. Bù lại anh sẽ mua cho thầy anh một căn nhà mới. Câu nói sau này đã làm phật lòng Diệp Vấn vì quan trọng phần tiền bạc. Vả lại, Diệp Vấn không thích Lý Tiểu Long đã dạy võ cho người ngoại quốc nên ông từ chối sự đòi hỏi của Lý. Sau đó, Lý Tiểu Long đã theo học với Thiệu Hán Sinh (sinh năm 1900) vài bài quyền: Tinh Võ Hội Tiết Quyền, Thất Tinh Đường Lang Băng Bộ Quyền… Khi trở về Mỹ, Lý nghiên cứu hỗn hợp nhiều môn võ để thành lập môn Triệt Quyền Đạo, nhưng vẫn giữ cách tập với Mộc Nhân Thung, đã sửa đổi cấu tạo và chỉ dạy đòn thế cải cách. Như Diệp Chuẩn kể lại, lúc Lý Tiểu Long thành danh, Diệp Vấn không thích nghe ai nhắc tới Lý trước mặt ông.

Trích bài Mộc Nhân Thung – một phương pháp luyện tập đặc biệt của Vĩnh Xuân Quyền ­- STVT, số 52, tr. 5
Lý Tiểu Long kinh qua nhiều võ phái, nhưng nhận mình là môn đồ Vĩnh Xuân, và sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo dựa trên cơ sở quyền pháp Vĩnh Xuân.
Trích bài Vĩnh Xuân Tiêu Chỉ Quyền
STVT, số 52, tr. 28


Nhu quyền Giới thuyết
(ứng dụng trong Vĩnh Xuân Quyền và Thái cực quyền)
Khương Việt Hà

nghiemvinhxuan

I. Đấu pháp

Trước tiên phải giữ cho mình đứng vào vị trí bất bại, tâm thức phải tĩnh, bộ thế phải đúng.Nhanh sẽ sơ ý, sơ ý sẽ nôn nóng, nôn nóng sẽ mất bình tĩnh, động tâm rồi thì công hay thủ sẽ mất thế.Dưỡng hơi lấy sức, trong nhu có cương, trong tĩnh có động. Chỉ dùng hơi sẽ bị trệ, chỉ dùng sức sẽ bị cắt ngang. Co thì đưa ra ngay, nắm thì không buộc, theo thế đối phương mượn sức của họ.Nhu quyền có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân. Không cần biết thể trọng nặng nhẹ, lực mạnh hay yếu, lấy tâm bất động để phá động tâm, khống chế đối phương.Dùng nhu chế cương, mượn sức đánh sức, quên mình theo người, thuận dòng để lội ngược dòng. Đối thủ dùng lực thì theo lực của đối thủ để hóa giải. Hóa giải lực của đối thủ rồi trả lại cho đối thủ. Đối thủ dùng lực càng mạnh tất yếu bị thương càng nặng.Càng cầu thắng càng dễ mất bình tĩnh, càng lên gân càng kém linh hoạt, càng cố với càng mất trọng tâm. Bởi vậy phải giữ cho mình đứng vào thế bất bại chứ không phải chủ hạ đối thủ. Nếu mình giữ được thế bất bại thì đối thủ đương nhiên sẽ bại.Mềm như nước để phù hợp mọi khuôn dạng, cứng như nước để xuyên thấu bất cứ vật gì, môn sinh nhu quyền không ý thức chống lại mà nương theo đối thủ, không phụ thuộc đòn thế cụ thể mà tùy địch chi biến nhi biến, lấy vô chiêu để làm hữu chiêu, tránh chỗ mạnh để tìm chỗ yếu, chờ cơ hội để phát đòn chí tử như sét đánh giữa vòm trời mùa hạ.

II. Quyền pháp

Trước khi thực hiện một động tác khó khăn, phải quán tưởng động tác rồi mới thi hành. Phải biết dùng tâm nhãn, không chỉ dùng mắt trần. Bất cứ loại hình nào trên thế gian đều phát ra trong lòng, nếu tâm ý không hiểu thì lý cũng không thông.Phải hiểu rõ tính cách của mình để hòa hợp.Tập trung tư tưởng vào động tác đang thực hiện. Đòn thế đánh chậm và lỏng nhưng không buông xuôi, nhu nhưng không nhược, tinh thần tập trung nhưng thoải mái, ý nghĩ đi trước động tác.

III. Kỹ pháp

Niêm thủ của Vĩnh Xuân Quyền và Thôi thủ của Thái Cực Quyền để luyện cảm ứng lực. Cảm ứng đối với lực, chính là trong lòng có cảm, trong lòng có giác, có cảm sẽ có giác, có giác sẽ có ứng.Dùng ý vận thân, dùng thân vận khí, dùng khí vận lực. Lúc dừng thì phản ứng linh hoạt, lúc co xong thì dãn, lúc tiến lùi thì rõ ý.Nhu quyền xem trọng dùng tĩnh chế động, bộ pháp khống chế người. Nhưng bộ thế đó chỉ là hình, ý nằm trong đó.

IV. Võ đạo

Vạn sự phải thuận theo tâm ý, chính đạo và tự nhiên.

Lấy võ đức làm đầu, dùng lòng dạ rộng lượng để dung nạp và hóa giải tất cả.

Tự trăm nguồn đổ về biển cả để sáng lập cảnh giới mới.

tham khao : http://vinhxuan.wikispaces.com/T%C6%B0+li%E1%BB%87u

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s