Nghệ thuật và Kiến trúc Đông Nam Á


Vừng Ơi

Người dịch: Nguyễn Mai Hạ Quyên

Nghệ thuật và kiến trúc Đông Nam Á được nhắc đến ở đây bao gồm những tác phẩm đến từ khu vực địa lý thuộc các nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Myanma (Burma trước đây), Malaysia, Singapore và Indonesia hiện đại. Khu vực còn được biết đến với cái tên bán đảo Đông Dương. Nền nghệ thuật nơi đây bắt nguồn từ 3 nguồn chính: truyền thống bản địa, Trung Quốc và Ấn Độ.

south-east-asia-map

Nguồn gốc lịch sử

Khi Ấn Độ giáo và Phật giáo du nhập đến Đông Nam Á, những giá trị của chúng đã được biến đổi để phù hợp với tín ngưỡng bản địa. Những công trình trước đó vốn không chịu ảnh hưởng lại thường được làm từ những vật liệu dễ hư hỏng, không còn sót lại. Những di chỉ thời kì Đồ Đá Mới cho thấy…

View original post 1,676 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s