PTIT là cơ sở đào tạo An toàn thông tin trọng điểm


 

Theo Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là một trong 7 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin.

 

Từ năm 2013, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được Bộ GD&ĐT cho phép mở ngành đào tạo An toàn thông tin bậc Đại học.

 

Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt vào tháng 1/2014. Mục tiêu cụ thể của Đề án này là đến năm 2020 sẽ đưa 300 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo về an toàn, an ninh thông tin ở nước ngoài, trong đó có 100 Tiến sĩ; đào tạo 2.000 học viên có trình độ đại học và trên đại học về an toàn, an ninh thông tin chất lượng cao; đưa 1.500 lượt cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin đi đào tạo ngắn hạn cập nhật công nghệ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài; tập huấn, đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn, an ninh thông tin cho 10.000 lượt cán bộ làm về an toàn, an ninh thông tin và CNTT tại các cơ quan nhà nước.

Một trong 6 nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” là đầu tư hỗ trợ các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên, nhập khẩu hoặc xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, nâng cấp phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo về an toàn, an ninh thông tin.

Theo Đề án này, bên cạnh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, 6 trường khác cũng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn vào danh sách các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin gồm có: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học CNTT trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ nay đến 2020, 7 cơ sở đạo tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin sẽ được đầu tư để nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghiên cứu, với mức kinh phí đầu tư là 35 tỷ đồng cho mỗi cơ sở đào tạo trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về CNTT và an toàn, an ninh thông tin, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn, an ninh thông tin; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án; thông báo, triệu tập cán bộ các Bộ, ngành, địa phương tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước về an toàn, an ninh thông tin; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin triển khai các dự án được giao.

 

 

Vân Anh

ICTnews

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s