Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng


 

Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng

Danh sách này sẽ còn cập nhật thông tin về chương trình gián điệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ – NSA (National Security Agency) theo trật tự thời gian, tin mới nhất lên đầu. Các bài có dấu * là các bài không nên bỏ qua.
Vài video về PRISM:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

 

One thought on “Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s