Tổng hợp một số Website , Diễn Đàn Linux-Unix  (Some Websites , Forums about Linux- Unix )

Các Websites và Diễn Đàn chứa các thông tin, hỏi đáp, bài viết, tin tức về hệ điều hành Linux-Unix phổ biến.

 

 1. http://diendanmaychu.vn/forumdisplay.php/163-H%E1%BB%87-%C4%90i%E1%BB%81u-H%C3%A0nh-Linux
 2. http://www.hoctinhoctructuyen.org/forumdisplay.php?21-Linux-Administration-General
 3. http://nhipsongtinhoc.com/forum/forum.php
 4. http://congdongit.org/linux-unix/
 5. http://kythuatmang.vn/forums/7-LINUX-UNIX.html
 6. http://www.24hcongnghe.net/he-dieu-hanh-linux-49.24h
 7. http://hocmaytinh.com/forumdisplay.php?86-Linux-Unix
 8. http://hacao.com/home/
 9. http://forum.ubuntu-vn.org
 10. http://congdonglinux.vn
 11. http://www.diendantinhoc.vn/forumdisplay.php?55-Linux-Unix
 12. http://vnlamp.vn/forum/
 13. http://www.cisnet.edu.vn/forum/forumdisplay.php?f=56
 14. http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?s=b1e88c78b8bb3827c33827b27c645e0a&f=49
 15. http://forums.fedoraforum.org/?
 16. http://forum.vndownload.org/unix-linux-176
 17. http://t3h.vn
 18. http://forum.techz.vn/f175/
 19. http://ceh.vn/@4rum/forum.php
 20. http://www.hvaonline.net/hvaonline/forums/show/24.hva
 21. http://ictvietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=59
 22. http://quantrilinux.com/diendan/
 23. http://www.vninformatics.com/vcs/forum/box/9/hoi-dap-ve-linux-unix.html
 24. http://www.linuxviet.com/diendan/forum.php
 25. http://www.diendanlinux.org/diendanlinux/mvnforum/index
 26. http://hoclinux.net/forumdisplay.php?f=5
 27. http://diendanmaychu.vn/forumdisplay.php/163-H%E1%BB%87-%C4%90i%E1%BB%81u-H%C3%A0nh-Linux?s=fab54b06d14daa2315ea8091f997cf49
 28. http://www.vn-zoom.com/f316/
 29. http://www.ddth.com/forumdisplay.php/41-Linux-Unix?s=de44b32f7d0fb40e04bb39da580dd43c
 30. http://vnexperts.net/forum/118-Unix—Linux.html
 31. http://www.tinhte.vn/forums/79/
 32. http://cuocsongthuongnhat.com/forumdisplay.php?333-H%C4%90H-Linux-Unix
 33. http://niit-network.com/blog/
 34. http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/linux/index.aspx 
 35. http://www.linuxquestions.org/questions/
 36. http://vnpro.org/forum/forumdisplay.php/17-Unix