Thiết bị An ninh di động loại nhẹ LPS (Lightweight Portable Security), được Bộ Quốc phòng Mỹ tạo ra, là một đĩa nhỏ Live CD Linux giành riêng cho lĩnh vực an ninh và bảo mật, vì lý do này, nó khởi động từ một ổ đĩa CD và chạy từ RAM, cung cấp một trình duyệt web, một trình quản lý tệp và một số công cụ thú vị. LPS-Public biến một hệ thống không tin cậy thành một máy trạm mạng tin cậy.
Như tôi đã nói trước đó, phiên bản LPS do Sáng kiến Bảo vệ Phần mềm (Software Protection Initiative) tạo ra theo chỉ đạo của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu của Không Lực và Bộ Quốc phòng Mỹ. Ý tưởng đằng sau nó là việc các nhân viên chính phủ có thể sử dụng một CDROM hoặc một đầu USB để khởi động trong một máy tính để bàn bình thường, tránh được sự tấn công thâm nhập khi sử dụng các máy tính không an ninh như các máy tính có sẵn ở khách sạn hoặc ở nhà riêng của các nhân viên đó. Môi trường mà nó cung cấp có sức đề kháng cao chống lại những mối đe dọa về an ninh từ Internet như các loại virus và phần mềm gián điệp, đặc biệt khi nó được khởi động từ các phương tiện chỉ đọc như một ổ đĩa CDROM. Hệ điều hành LPS không kích hoạt ổ đĩa cứng của máy tính chủ, nên không có dấu vết nào về công việc có thể được ghi vào máy tính cục bộ được. (Theo tạp chí Linux).
Một phiên bản sửa đổi mới đã được công bố đầu tuần này và có thể truy cập được thông qua trang web. Một  số thay đổi đã được cập nhật như: đã khắc phục các vấn đề về các trình điều khiển video iMac Radeon và vấn đề với trackpad (chuột trên bàn phím) không làm việc với các máy MacBooks cũ hơn; Rdesktop đã cho phép nén để cải thiện hiệu năng, đã khắc phục vấn đề với các phím điều khiển con trỏ làm việc không phù hợp; đã cập nhật trình điều khiển hiển thị NVIDIA cho phiên bản 275.09.07; đã bổ sung hỗ trợ máy quay web UVC USB; đã bổ sung minicom 2.4 như một trình mô phỏng đầu cuối cổng nối tiếp trong thực đơn Communications; đã cập nhật Firefox lên 3.6.19; đã cập nhật trình bổ sung cấu hình DOD lên 1.3.1; Đã cập nhật trình bổ sung Gmail S/MIME lên 0.5.2; đã cập nhật Flash lên 10.3.181.34
Các liên kết hữu dụng: http://www.spi.dod.mil/lipose.htm
Lê Trung Nghĩa, Nguyễn Chí Thành