Nghịch lý thứ nhất
People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. 

Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

Nghịch lý thứ hai
 
If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway
 
Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi .Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

Nghịch lý thứ ba
 
If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway
 
Nếu thành công bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.

Nghịch lý thứ tư
 
The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway
 
Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên .Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

Nghịch lý thứ năm
 
Honesty and frankess make you vulnerable. Be honest and frankness anyway
 
Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.

Nghịch lý thứ sáu
 
The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway.
 
Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn

Nghịch lý thứ bảy
 
People favor underdogs but follow only top dogs Fight for a few undergogs anyway.
 
Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.

Nghịch lý thứ tám
 
What you spend years building may be destroyed overnight Build anyway.
 
Những thành quả mà bạn phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phát hủy trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.

Nghịch lý thứ chín
 
People really need help but may attack you if you do help them. Help people anyway
 
Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

Nghịch lý thứ mười
 
Give the world the best you have and you’ll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway
 
Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng .Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.

ST