Ebook tổng hợp thông tin và hình ảnh của các loại tiền cổ từ thời các vị vua đến nay.

Ebook được thực hiện bởi bạn

Tên : Nguyễn Khoa Duy
Email: bachhaiduong007@gmail.com
Ebook được chia sẻ cho các bạn đang sưu tầm,đồng thời cũng giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử tiền tệ của Việt Nam.
Đây là một Ebook hay .Link download ebook .

http://www.mediafire.com/file/jzmexuajfzs6xi8/Tien%20Giay%20Viet%20Nam.chm
http://www.mediafire.com/file/p55nq85ap1cxyuc/Tien%20Xu%20Viet%20Nam.chm