Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu .